ForestEnergy2020-uutiskirje

2/2013   8.10.2013

metla-punainenkone keltainen-hakeauto vtt-hiiltojaannosta_pyrolyysioljyssa

Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa kestävästi ja kannattavasti 8.-9.10.2013

Metlan ja VTT:n yhteisen ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäisessä vuosiseminaarissa saadaan vastauksia metsäenergiaketjun keskeisimpiin kysymyksiin metsäenergiavaroista, korjuuteknologioista, logistiikasta, uusimmista voimalaitosteknologioista ja liikennepolttoaineista. Lisäksi käsitellään metsäenergian kasvatuksen, hankinnan ja käytön kestävyysasioita ja katsotaan tulevaan.  

Tässä uutiskirjeessä esitellään tutkimuksista muutamia. Kaikki seminaariesitelmät ovat lähipäivinä luettavissa myös seminaarin kotisivulta.

Metlan ja VTT:n tiedote 8.10.2013

INFRES  – kansainvälinen tutkimushanke teknologian kehittäjänä

kansijohannaKansainvälisen INFRES-hankkeen tavoitteena on alentaa metsäenergian hankintaketjujen kustannuksia ja parantaa kilpailukykyä alalla. Koneita ja koneyhdistelmiä tutkitaan demonstraatioiden avulla – tuottavuutta pyritään parantamaan tai kehitetään jopa kokonaan uusia logistisia ratkaisuja.

Hankkeessa testataan yli 20 konetta tai koneyhdistelmää eri puolilla Eurooppaa. Ensimmäinen toimintavuosi on jo poikinut hyviä ideoita.

Lue lisää >

 

Hajautettu lämmöntuotanto on kannattavaa liiketoimintaa lähes kaikissa Euroopan maissa

kansiraitilauusiKäyttäjien lähelle perustetut, uusiutuvaa energiaa käyttävät lämpölaitokset tuovat lisäliiketoimintamahdollisuuksia etenkin maaseudulle. Hyvin toteutettuna hajautettu lämmöntuotanto elvyttää aluetaloutta ja lisää energiaomavaraisuutta. Toimialan suurimpia haasteita ovat investoijien ja sopivien yrittäjien löytäminen sekä koko lämmöntoimitusketjun hallinta ja eri työvaiheiden yhteensovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Euroopassa lämpöyrittäjyys on kasvanut voimakkaimmin Suomessa, Saksassa ja Itävallassa.

Lue lisää >

 

 

Tarkka energiapuuvarastojen painonseuranta sopii myös kuiva-ainetappioiden määrittämiseen

kansisikanen”Kuivauspuisto” on LAAVA-tutkimusprojektin kenttäkoealue, jossa seurataan energiapuuvarastojen luonnonkuivausta. Puiston näytteet on valittu luotettavamman tuloksen saamiseksi runsaalla kädellä: kokeissa seurataan systemaattisesti kokonaisten kasojen painonmuutosta. Tarkan seurannan perusteella opitaan ymmärtämään varastointiin liittyviä ilmiöitä entistä paremmin. Hankkeessa tehdään myös kosteuden muutoksen automaattisia seurantajärjestelmiä osaksi energiapuunhankinnan ohjausjärjestelmiä. Punaisena lankana tutkimuksessa on metsäbiomassan laatu.

Lue lisää >

 

Puun osuus voimalaitosten polttoaineena kasvaa – kestävätkö tulipesät?

kansiahoTurpeen ja kivihiilen osuus sähköä ja lämpöä tuottavien voimalaitosten polttoaineena pienenee ja puupolttoaineiden osuus kasvaa. Syytkin ovat selvät: turvetta on ajoittain vaikea saada, ja fossiilisten polttoaineiden CO2-vero puolestaan nostaa kivihiilen hintaa.

Puun osuutta polttoaineseoksessa kasvatetaan, mutta tarkkana täytyy olla, jotta väärillä polttoainesuhteilla ei vaurioiteta voimalaitosten tulipesiä. VTT tutki, kuinka paljon puuta on turvallista käyttää suuressa voimalaitoksessa polttoaineena.

Lue lisää >

 

Oikeanlaista haketta, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan

murkkuhakepala-oikMetsähakkeen hankintamääriä voidaan kasvattaa ja samalla säästää kustannuksia keskittämällä huippusesongin hankinnat lähimpänä lämpövoimalaitosta oleviin kohteisiin. Kesäaikana, jolloin energiankysyntä on vähäisempää, raaka-ainetta voidaan hankkia heikkolaatuisimmista ja kauempana olevista kohteista. Käytettävissä olevalla korjuu- ja kuljetuskalustolla hakkeen hankintamääriä voidaan näin lisätä jopa 40 prosenttia joulu-tammikuussa kovimman käyttöhuipun aikana.

Lue lisää >


Tilaa tai peru uutiskirje

Tilaa tai peru ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman uutiskirje verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan uutiskirjeitä ja tiedotusmateriaaleja. VTTn uutiskirjeitä voit tilata täältä.